KLACHTENREGELING VAN UW WERKPSYCHOLOOG

We betrachten de uiterste zorgvuldigheid in de omgang met cliënten. Mocht er onverhoopt sprake van zijn dat je niet tevreden bent over jouw begeleiding, dan kun je dat in eerste instantie het beste bespreken met de betreffende psycholoog. Het behoort tot de professionele beroepshouding van de psycholoog om serieus met een klacht om te gaan.

Kom je er gezamenlijk niet uit of vind je het lastig om de klacht met de betreffende psycholoog te bespreken, dan zijn er vervolgens verschillende mogelijkheden. Wij werken regelmatig voor verschillende zorgaanbieders. Die kennen een klachtenfunctionaris, waar je de klacht kunt indienen. Meer informatie over de klachtafhandeling tref je aan op de website van de betreffende zorgaanbieder. Vanzelfsprekend houden wij ons aan de betreffende klachtenregeling. In dergelijke regelingen staan met name afspraken over hoe je de klacht kunt indienen, hoe die vervolgens wordt verwerkt en binnen welke tijd je reacties kunt verwachten. De klachtenfunctionaris zal ook contact met de betreffende psycholoog opnemen.
Daarnaast kun je altijd een klacht indienen bij onze beroepsvereniging, het Nederlandse Instituut van Psychologen (NIP). Voor de klachtenregeling van deze beroepsvereniging, klik hier . Dit kan ook nadat je een klachtprocedure bij een zorgaanbieder hebt doorlopen.